Comunicari de Presa


24/mai/2023


Comunicat de presă privind începerea derulării proiectului


Investiții în retehnologizare destinate suplimentării capacităţilor de depozitare cereale existente în cadrul companiei EVEL-H COMPANY

SC EVEL-H COMPANY SRL, identificată prin CUI/CIF 11954695, număr de ordine în Registrul Comerţului J37/169/1999, cu sediul în Sat Costesti, Comuna Costesti, nr 824, str. Principala, nr. 824, Judetul Vaslui, anunţă începerea derulării proiectului Investiții în retehnologizare destinate suplimentării capacităţilor de depozitare cereale existente în cadrul companiei EVEL-H COMPANY, cod SMIS 158709, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM - POC în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a proiectului este de 1.189.183,88 lei, din care: 746.860,63 lei valoare eligibilă nerambursabilă şi 248.953,55 lei cofinanțare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă:


Obiectivul general al prezentului proiect de investitii este achizitia de echipamente și utilaje cu tehnologii performante destinate activitatilor de depozitare a cerealelor, specifice Codului CAEN 5210 Depozitari, în scopul suplimentarii capacitatilor de depozitare existente, redresării si dezvoltării activitatii firmei afectata de pandemia Covid-19 si care sa contribuie, totodată, la pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.


Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:


Recepționarea și punerea în funcțiune a tuturor echipamentelor și utilajelor achiziționate prin

proiect în primele 6 luni de la aprobarea contractului de finantare.

Minimum 20% din valoarea totala a achizițiilor realizate prin proiect să asigure o contributie semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu, iar celelalte componente de investiții să nu aducă prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu.

Minimum 10% din valoarea totala a achizitiilor realizate prin proiect sa asigure gradul de digitalizare necesar desfasurarii activitatilor propuse prin proiect.

Creșterea productivității muncii față de anul de referință 2021, cu minim 15% pana la sfarsitul anului 3 de sustenabilitate a proiectului.

Menținerea numarului mediu de 24 de locuri de munca cu regim permanent de lucru existent in anul de referinta 2021.

Durata de implementare a proiectului: 10.05.2023 - 31.12.2023


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020


Axa Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei

Acțiunea 4.1.1 Bis Investiții în activități productive


Date de contact:

Denumire beneficiar: SC EVEL-H COMPANY SRL Nume, prenume: HURDUC DAN

Telefon: 0744501269

E-mail /website: evelhcompany@yahoo.ro

Link pdf